Gwarancja Door to Door – Formularz
Informacje dla klientów
Imię i Nazwisko*
Telefon*
Email*
Informacja zamówienia
Numer FV/Dowód Zakupu*
Data Zakupu*
Przesyłanie FV/Dowód Zakupu*
Wysyłam FV/dowód zakupu z przesyłką.
Dołączam FV/dowód zakupu elektronicznie.
Kopia FV/Dowód Zakupu
Produkt*
Kolor*
Numer Seryjny*
Numer Serwisowy*
Opis Uszkodzenia*
Zdjęcie Uszkodzenia
Typ Gwarancji*
Gwarancja producenta
Gwarancja z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową
Naprawa pogwarancyjna
Sugerowana data odbioru*
Adres przejęcia przesyłki
Imię i Nazwisko*
Telefon*
Email*